Większości Polaków regularne uczęszczanie do teatru kojarzy się raczej pejoratywnie. Dlaczego tak jest? Stosunkowo łatwo jest to stwierdzić – zapewne wyczuwają w tym pewien snobizm, bowiem nadęte i pompatyczne sztuki teatralne to przecież nie to samo co współczesne kino, w którym występują aktorzy grający o wiele bardziej naturalnie. Nie oznacza to jednak, że idąc na spektakl, jesteśmy skazani na widowisko stosunkowo archaiczne i przestarzałe.

Teatr nowoczesny to gatunek, który wykwitł właśnie na znudzeniu sztukami charakterystycznymi dla teatru klasycznego. Charakteryzuje się kilkoma elementami, które znacząco go wyróżniają. Przede wszystkim, teatr nowoczesny wystawia sztuki o wiele bardziej dynamiczne i eksperymentalne, zarówno pod względem formy jak i treści. Reżyserowie spektakli poszerzają ramy tradycyjnego teatru, łamią przyjęte konwenanse i szukają nowych sposobów ekspresji, co skutkuje spektaklami niebanalnymi i po prostu bardzo ciekawymi, będącymi godną konkurencją dla współczesnego kina. Co również jest istotne, w ramach przyjętej konwencji następuje kompletna rezygnacja z moralizatorstwa, tak charakterystycznego dla teatru klasycznego – teatr nowoczesny ma być przede wszystkim rozrywką dla widza.

Podsumowując krótko, rozwój kulturowy napędzany współczesnymi technologiami dotyczy nawet tak archaicznych, zdawałoby się, środków wyrazu jak teatr. Coraz więcej w tej dziedzinie pojawia się osób, które są prawdziwymi wizjonerami, osób odważnie sprzeciwiającym się funkcjonującym od lat zasadom. Wszystko to odbywa się jak najbardziej z korzyścią dla widza – kto wie, być może za parę lat sztuki teatralne na nowo dorównają popularnością kinu.