Każdy z nas marzy o wspaniałych wakacjach, podczas których jedynym naszym zadaniem jest wypoczywać. Przeglądając gąszcz ofert wyjazdów wakacyjnych proponowanych przez biura podróży, znajdujemy wreszcie te, które mają okazać się wspaniałą przygodą.
W realu niestety niekiedy wybór może okazać się przykrą niespodzianką.

W jakim przypadku przysługuje zgłoszenie reklamacji?

Rozczarował nas hotel, który okazał się o dużo niższym standardzie, brak basenu, kiedy opis w katalogu przewidywał taka opcję, oczekiwanie na lotnisku, czy zła obsługa hotelowa,to tylko kilka wariantów, które skłaniają do złożenia reklamacji. Powodów może być dużo więcej, w zależności, co zawierała umowa podpisana z biurem podróży.

Potrzebne dokumenty w przypadku reklamacji

Reklamację należy złożyć nie później niż w ciągu 30 dni od czasu zakończenia wyjazdu. Koniecznie trzeba przedłożyć wszystkie potrzebne dokumenty, które wymagane są w procedurze reklamacyjnej.
Pismo powinno zawierać :

  • miejsce i datę sporządzenia reklamacji,
  • dane klienta,
  • dane organizatora oraz dane umowy,
  • opis konkretnych wad wycieczki – należy dołączyć wszelkie dowody świadczące o podstawie reklamacji, zdjęcia, opisy, paragony i rachunki za usługi, które miały być bezpłatne,
  • wysokość żądanej od biura rekompensaty, wraz z podaniem numeru konta bankowego.

Biuro podróży ma obowiązek ustosunkować się do złożonego pisma w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Pamiętajmy, ze reklamację możemy złożyć zawsze, kiedy została niewykonana lub nienależycie wykonana umowa o świadczenie usług turystycznych.