Pieniądze z programu 500+ są znaczącą pomocą dla rodzin z dziećmi, jednak wiele osób odstraszają formalności związane ze składaniem wniosków. Warto wiedzieć, co i w jaki sposób załatwić, by otrzymać 500+ oraz kto może otrzymać pieniądze z rządowego programu.

Dla kogo 500+?

500 złotych należy się na każde drugie dziecko, natomiast na pierwsze tylko dla rodzin, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 złotych, w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli kryterium dochodowe jest zbyt wysokie, rodzina może liczyć na zasiłek tylko na każde kolejne, a nie pierwsze dziecko. 500+ wypłacane jest do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na pewno przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, kto może otrzymać pieniądze oraz jakie są wymagane dokumenty, by rodzina zakwalifikowała się do wypłaty świadczenia.

Jak otrzymać 500+?

Aby otrzymać świadczenie 500+, rodzic lub prawny opiekun musi złożyć wniosek w określonym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta, Gminy, ośrodku pomocy społecznej, czy korzystając z drogi internetowej (Profil Zaufany, bankowość elektroniczna czy platforma ZUS). W przypadku świadczenia na pierwsze dziecko, wymagane dokumenty dotyczą wykazania zarobków rodziny, natomiast nie jest to wymagane w przypadku drugiego i kolejnego potomka, ponieważ nie liczy się już wtedy kryterium dochodowe. Wnioski składa się raz do roku – rodzic otrzymuje wtedy wyrównanie za miesiąc, w którym składał wniosek. Ustalenie prawa do wypłaty świadczenia oraz jego przekazanie może bowiem nieco potrwać. Przykładowo, wypłaty za wnioski złożone w między 1 a 31 październikiem, będą realizowane najpóźniej do dnia 31 grudnia.