Wentylacja w hali produkcyjnej jest sporym wyzwaniem dla każdego projektanta. Aby zapewnić właściwy przepływ zimnego powietrza, należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników. Niezwykle ważne jest również zastosowanie odpowiednich elementów wentylacji takich, jak tłumiki akustyczne, czy skrzynki rozprężne, które nie tylko zapewnią bezpieczne, ale również komfortowe warunki pracy dla osób wykonujących zadania w budynku przemysłowym.

Wentylacja hal produkcyjnych i nie tylko – jedyna w swoim rodzaju specyfikacja

Każda hala przemysłowa ma nieco inną specyfikację, która jest niezwykle istotna dla projektanta przy konstruowaniu wentylacji. W przypadku hal magazynowych musi on budować ją w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza dla gromadzonych w jej wnętrzu produktów. Tutaj kwestie techniczne mogą różnić się w zależności od rodzajów magazynowanych artykułów i muszą być ściśle przestrzegane przez projektanta. Jednak jedyne w swoim rodzaju są bez wątpienia hale produkcyjne i tym samym konstrukcja ich wentylacji. W nich nie są gromadzone materiały, ale są używane do pracy ludzi i maszyn. Ze względu na przebywanie osób w hali, a także pracę urządzeń (często na wysokich obrotach) projektanci konstruujący system wentylacji stoją przed wyzwaniem samym w sobie. Aby system, jaki stworzą, spełniał założenia bezpieczeństwa i higieny pracy, implementują do projektu takie elementy jak tłumiki akustyczne – które pozwalają ograniczyć hałas spowodowany wentylacją mechaniczną – a także skrzynki rozprężne – które służą do ograniczenia prędkości powietrza wędrującego przez kanały wentylacyjne.

tłumiki akustyczne

Projekt wentylacji w hali produkcyjnej wyzwaniem dla projektanta

Projektowanie wentylacji w hali produkcyjnej jest wyzwaniem nie tylko ze względu na duże gabaryty pomieszczenia, ale również konieczność ujęcia w obliczeniach dodatkowych zmiennych. Mowa tutaj o cieple i wilgotności wydzielanej przez ludzi i maszyny podczas pracy. Dodatkowymi faktorami, które mogą utrudnić prawidłowy przepływ powietrza w hali, są także zanieczyszczenia – naturalnie powstające przy wzmożonej produkcji. Cząsteczki metalu, plastiku, drewna i tworzyw sztucznych – przy niepoprawnie skonstruowanej wentylacji – mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia pracowników, a także mogą prowadzić do szybszego zużycia maszyn.

Prawidłowemu przepływowi powietrza sprzyja nie tylko zastosowanie właściwych elementów wentylacji, ale również ich prawidłowe rozmieszczenie – z uwzględnieniem tworzenia się pod sufitem cieplnych poduszek powietrznych.