Czas, a gusta muzyczne.

Każda dekada przynosi nowe gatunki muzyczne, nowych wykonawców. Zmieniają się gusta muzyczne. Pytając jaka jest ulubiona muzyka, można otrzymać tyle odpowiedzi ilu zapytanych. Nie ma jednej uniwersalnej. Widać to doskonale podczas porównań gustów rodziców i dzieci. Ten rodzaj muzyki, który budzi nostalgię rodziców, jest kontestowany przez młodsze pokolenie. Poza konfliktem pokoleniowym, w zakresie muzyki, istniej jeszcze jeden znaczący podział gustów, pomiędzy muzykę klasyczną, a muzykę rozrywkową.

Czy muzyka klasyczna to ulubiona muzyka dorosłych ?

Utarty pogląd wskazuje, że muzyka klasyczna, to gatunek, który interesuje jedynie wąskie grono melomanów. Hermetyczny, niezrozumiały, chętnie słuchany przez mocno dojrzałe pokolenie. Jednak wystarczy skoncentrować się na wypowiedziach twórców muzyki rozrywkowej, by ze zdumieniem odkryć, że w wielu przypadkach inspiracją dla nich były klasyczne utwory dawnych mistrzów. Zaskakujące dla wielu jest wykorzystanie w wielu utworach Bacha (Aria na strunie G), lub fragmentów „Kniazia Igora” Aleksandra Borodina przez Warrena G. Zaskakujące są również wypowiedzi przedstawicieli gatunku, który powszechnie nie może być kojarzony z muzyką klasyczną – heavy metalu. Wielu artystów tego nurtu wprost wskazuje na zabiegi stylistyczne zaczerpnięte z muzyki klasycznej. Jednoznacznie znaczy to, że muzyka klasyczna nie jest gatunkiem, który przeminął, który zaspakaja jedynie gusta muzyczne starszego pokolenia. Jest to nurt, który nadal jest żywy i oddziaływający na kolejne pokolenia, przenika do muzyki rozrywkowej.