Większość wędrówek, jakie odbywamy na wakacjach – czy to w górach, czy to nad morzem, czy to na Mazurach – wiedzie znakowanymi szlakami turystycznymi. Kto zajmuje się ich wytyczaniem i jaki jest ich podział?

Szlaki wytyczane przez PTTK

Organizacją, która zajmuje się ustalaniem tego, jak mają przebiegać szlaki turystyczne, jest PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jest to stowarzyszenie, które swoją działalność rozpoczęło w 1950 roku, a tradycjami sięga do przedwojennych organizacji promujących turystykę, jakimi były Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a także Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Inne podmioty, którymi mogą być gmina czy dowolna instytucja turystyczna, również są w stanie wytyczyć szlak, ale z reguły szlaki te są wzorowane na tych, jakie wyznacza PTTK. Dzięki temu turyści mają ujednolicony schemat szlaków w Polsce.

Jakie rodzaje szlaków proponuje PTTK?

Najprostszy podział segreguje szlaki według tego, jak turyści się po nich przemieszczają. Można zatem przemierzać szlaki na piechotę, rowerem, kajakiem, konno, na nartach – i dla każdego wymienionego środka transportu turyści mają oddzielne oznaczenie. Inny podział segreguje szlaki według tego, z jakimi atrakcjami jest związana konkretna trasa, czyli może to być szlak związany z historią, z przyrodą, czy przygotowany pod pielgrzymów. Symbole szlaków zazwyczaj są malowane na powierzchni drzewa, skały, na tabliczce. Za poruszanie się poza wyznaczonymi szlakami w miejscach, gdzie przyroda jest chroniona, tj. w parkach narodowych, turyści mogą zapłacić wysoki mandat.