Szukając wycieczek turystycznych najczęściej kierujemy się ich ceną. Nie zawsze jednak zwracamy uwagę na renomę danego biura podróży, turystycznego czy touroperatora. A powinniśmy to robić, cena nie powinna w tym przypadku być kluczowa. Nie oznacza to, że mniej znane przedsiębiorstwa turystyczne nie są godne zaufania. Niemniej jednak powinno się sprawdzić wiarygodność danego biura podróży, zanim zdecydujemy się na skorzystanie z jego oferty.

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPO) – tak zwany rejestr organizatorów turystyki

Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki dostępny jest online owy rejestr organizatorów turystyki. Zgodnie z wymogami prawa polskiego każdy przedsiębiorąca lub pośrednik prowadzący działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych wymaga uzyskania wpisu do tego rejestru.

Co daje turystom rejestr organizatorów turystyki?

Otóż, rejestr organizatorów turystyki pozwala sprawdzić wiarygodność organizatora bądź pośrednika turystyki i zweryfikować następujące informacje:

  • czy prowadzi legalną działalność – na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej;
  • czy działalność nie została zawieszona;
  • czy nie jest może w trakcie postępowania o wykreślenie z rejestru;
  • czy nie jest objęty zakazem prowadzenia działalności turystycznej;
  • czy posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, a także jego wysokość oraz okres obowiązywania;

Nie sprawdzimy w nim zaś wiarygodności ekonomicznej danego przedsiębiorstwa.