Loading...

Co obejmuje zakres prognozy oddziaływania na środowisko?

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które ma za zadanie ocenić skutki realizacji polityki, strategii oraz pla...