W celu zapewnienia pracownikom rzeczywistego bezpieczeństwa w zakładzie pracy niezbędne jest podjęcie szeregu działań. Profesjonalne firmy zajmujące się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy wykonują takie czynności, jak między innymi: prowadzenie szkoleń BHP, kontrola środków ochrony indywidualnej oraz wprowadzanie planu poprawy warunków BHP.

Obowiązkowe kursy BHP

Podstawa działań BHP to oczywiście regularne szkolenie pracodawców i pracowników. Pracodawca powinien znać przepisy, aby mieć możliwość kontrolowania pracy pracowników. Ponadto, jest on zobowiązany podjąć odpowiednie działania w sytuacji zagrożenia. Pracownicy natomiast podlegają obowiązkowym szkoleniom BHP po przyjęciu do pracy. Każdy nowy pracownik, jak i ten, który zmienił stanowisko, powinien zostać właściwie przeszkolony. Ponadto, prowadzi się również kursy okresowe, mające na celu przypomnienie zasad oraz zaznajomienie pracowników z ewentualnymi zmianami przepisów. Należy również podkreślić, że kurs to nie tylko edukacja teoretyczna, ale również praktyczna, obejmująca prezentację tego, jak pracownik powinien wykonywać poszczególne czynności.

środki ochrony indywidualnej BHP

Niezbędne środki ochrony indywidualnej BHP

Na pracodawcy spoczywa obowiązek wyposażenia pracowników w sprzęt niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa. Często są to środki, które pomagają również zwiększyć wydajność pracy. O czym konkretnie mowa? Oczywiście to, jakie środki ochrony indywidualnej BHP są niezbędne w konkretnym przypadku, zależy od danego przedsiębiorstwa i wykonywanych w nim czynności. Często są to m.in.: rękawice ochronne, kask, odzież chroniąca przed poparzeniem, sprzęt zabezpieczający prace na wysokości i wiele innych. Na etapie dokonywania zakupu środków ochrony indywidualnej BHP warto skorzystać z pomocy fachowców, dzięki którym żaden produkt nie zostanie pominięty. Należy również pamiętać o konieczności poddawania środków ochrony regularnej kontroli. Zwykle zaleca się sprawdzać stan sprzętu co rok, choć wyjątkowo niebezpieczne warunki pracy mogą powodować konieczność organizowania kontroli nawet co kilka miesięcy.

Pozostałe działania na rzecz bezpieczeństwa

W ramach działań służących bezpieczeństwu i higienie pracy wyspecjalizowane firmy oferują również sporządzenie planu poprawy warunków BHP. Warto poddać kontroli rozwiązania BHP zastosowane w przedsiębiorstwie, gdyż niemal zawsze okazuje się, że jest co poprawiać. Kolejną kwestią są kursy z ochrony przeciwpożarowej, zwykle również prowadzone przez firmy posiadające uprawnienia do szkoleń BHP.

Warto korzystać z usług fachowców zapewniających kompleksowe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmą zrzeszającą specjalistów różnych specjalności, posiadającą uprawnienia do szkoleń BHP, jest Alerta, oferująca swoje usługi w takich miastach, jak Łódź, Warszawa, Katowice, Kielce i wiele innych.